STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37916 000.00.19.H26-220212-0011 220000938/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD kích hoạt phản ứng hóa phát quang trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

37917 000.00.17.H09-220306-0006 220000038/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI BÌNH DƯƠNG- NHÀ THUỐC AN KHANG BÌNH DƯƠNG SỐ 5

Còn hiệu lực

37918 000.00.17.H09-220306-0005 220000037/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH  DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC BÌNH DƯƠNG SỐ 3

Còn hiệu lực

37919 000.00.17.H09-220306-0004 220000036/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH  DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC BÌNH DƯƠNG SỐ 4

Còn hiệu lực

37920 000.00.17.H09-220306-0003 220000035/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH  DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC SỐ 2

Còn hiệu lực