STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37926 000.00.19.H26-220311-0021 220000947/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA Xịt nhiệt miệng ABIPOLIS

Còn hiệu lực

37927 000.00.19.H26-220315-0002 220000946/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ ATLANTIC Gel vệ sinh hằng ngày RoseCare

Còn hiệu lực

37928 000.00.19.H26-220314-0027 220000776/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG VÀ THIẾT BỊ XANH VIỆT NAM MÁY THEO DÕI SỨC KHỎE COVI-LIFE

Còn hiệu lực

37929 000.00.04.G18-220317-0025 220001674/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Mũi khoan mở rộng xương vỏ trong nha khoa

Còn hiệu lực

37930 000.00.19.H26-220310-0012 220000775/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Bộ dụng cụ phẫu thuật Tai mũi họng (Theo danh mục đính kèm)

Còn hiệu lực