STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37931 000.00.19.H26-220310-0023 220000766/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Dây nối bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

37932 000.00.18.H56-220309-0003 220000009/PCBB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Sonde Foley các số

Còn hiệu lực

37933 000.00.19.H26-220314-0012 220000721/PCBMB-HN

KHO BRIGHTON CARE - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BRIGHTON CARE

Còn hiệu lực

37934 000.00.19.H26-220310-0013 220000764/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Trocar phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

37935 000.00.19.H26-220224-0056 220000763/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM Ống đặt nội khí quản

Còn hiệu lực