STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37936 000.00.48.H41-220317-0002 220000217/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC CỦA CHI NHÁNH DƯỢC DIỄN CHÂU – NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Còn hiệu lực

37937 000.00.48.H41-220317-0001 220000216/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC HOÀNG TRƯỜNG 2

Còn hiệu lực

37938 000.00.48.H41-220316-0004 220000215/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC SỐ 94 CỦA CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ HDT

Còn hiệu lực

37939 000.00.19.H26-220314-0025 220000762/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC - Y TẾ SAO VIỆT Kim sinh thiết lõi CNB kèm mở đường

Còn hiệu lực

37940 000.00.48.H41-220316-0003 220000214/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TÂY BẮC NGHỆ AN

Còn hiệu lực