STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37941 000.00.48.H41-220316-0001 220000213/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC CỦA CHI NHÁNH DƯỢC DIỄN CHÂU – PHẠM THỊ TIẾN

Còn hiệu lực

37942 000.00.19.H26-220311-0046 220000943/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PTC VIỆT NAM Que tăm bông lấy mẫu

Còn hiệu lực

37943 000.00.48.H41-220314-0001 220000212/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC CHI NHÁNH DƯỢC ANH SƠN- MDV DƯỢC SĨ LỮ THỊ THU HIỀN

Còn hiệu lực

37944 000.00.19.H26-220311-0034 220000942/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KAPHARM Họ vật tư tiêu hao dùng cho xét nghiệm

Còn hiệu lực

37945 000.00.48.H41-220316-0005 220000211/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH THÁI TÚ ANH

Còn hiệu lực