STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37941 000.00.17.H07-220412-0001 220000047/PCBMB-BT

NHÀ THUỐC PHƯƠNG CƯỜNG PHARMACY

Còn hiệu lực

37942 000.00.17.H07-220412-0002 220000046/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 669

Còn hiệu lực

37943 000.00.19.H17-220402-0002 220000042/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK KHẨU TRANG Y TẾ FITS 3 LỚP

Còn hiệu lực

37944 000.00.19.H17-220419-0001 220000222/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ

Còn hiệu lực

37945 000.00.04.G18-220215-0038 220002062/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 51 thông số xét nghiệm miễn dịch 3 mức nồng độ.

Còn hiệu lực