STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37946 000.00.19.H26-220316-0026 220000037/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIÊN PHÚ VIỆT NAM Cồn y tế

Còn hiệu lực

37947 000.00.48.H41-220316-0002 220000210/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC LÊ HẢI

Còn hiệu lực

37948 000.00.19.H29-220315-0035 220000867/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Cụm IVD dấu ấn chức năng tuyến giáp

Còn hiệu lực

37949 000.00.19.H29-220315-0023 220000866/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Bộ xét nghiệm định lượng 17α-OH Progesterone

Còn hiệu lực

37950 000.00.19.H29-220110-0054 220000865/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Hệ thống quản lý vết thương phẫu thuật

Còn hiệu lực