STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37966 000.00.22.H44-220316-0002 220000039/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC ANH PHÁT

Còn hiệu lực

37967 000.00.19.H29-220316-0017 220000556/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÓA VIỆT Đầu típ lấy mẫu

Còn hiệu lực

37968 000.00.22.H44-220316-0004 220000038/PCBMB-PT

HỘ KINH DOANH PHÙNG THỊ LAN HƯƠNG

Còn hiệu lực

37969 000.00.04.G18-220317-0013 220001663/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống tay khoan đa năng

Còn hiệu lực

37970 000.00.04.G18-220317-0014 220001662/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Chất xử lý bề mặt răng

Còn hiệu lực