STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37976 000.00.17.H09-220307-0001 220000041/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI BÌNH DƯƠNG- NHÀ THUỐC AN KHANG BÌNH DƯƠNG SỐ 8

Còn hiệu lực

37977 000.00.17.H09-220306-0008 220000040/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC AN KHANG BÌNH DƯƠNG SỐ 7

Còn hiệu lực

37978 000.00.17.H09-220306-0007 220000039/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC AN KHANG BÌNH DƯƠNG SỐ 6

Còn hiệu lực

37979 000.00.19.H26-220212-0011 220000938/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD kích hoạt phản ứng hóa phát quang trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

37980 000.00.17.H09-220306-0006 220000038/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI BÌNH DƯƠNG- NHÀ THUỐC AN KHANG BÌNH DƯƠNG SỐ 5

Còn hiệu lực