STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37986 000.00.19.H26-220111-0001 220000936/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Còn hiệu lực

37987 000.00.19.H26-220310-0010 220000714/PCBMB-HN

HKD: NHÀ THUỐC ĐỖ MINH

Còn hiệu lực

37988 000.00.19.H26-220304-0029 220000713/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NEWTEK

Còn hiệu lực

37989 000.00.19.H26-220317-0004 220000760/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM SUCS Gạc lau mi mắt

Còn hiệu lực

37990 000.00.19.H26-220317-0003 220000759/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM SUCS Gạc lau mi mắt

Còn hiệu lực