STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37991 000.00.19.H29-220315-0042 220000842/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Dây thở cho máy trợ thở

Còn hiệu lực

37992 000.00.19.H29-220315-0029 220000841/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Bộ thắt tĩnh mạch thực quản

Còn hiệu lực

37993 000.00.19.H29-220315-0026 220000840/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Dây dẫn chẩn đoán đường mật

Còn hiệu lực

37994 000.00.19.H29-220314-0006 220000839/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Bóng bóp trợ thở bằng tay

Còn hiệu lực

37995 000.00.19.H29-220312-0005 220000838/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Lọc khuẩn

Còn hiệu lực