STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38001 000.00.19.H29-220315-0011 220000862/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Thiết bị phẫu thuật xương dùng trong nha khoa và phụ kiện đồng bộ

Còn hiệu lực

38002 000.00.19.H29-220314-0020 220000555/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Hệ thống ghế răng dùng trong nha khoa và phụ kiện đồng bộ

Còn hiệu lực

38003 000.00.19.H29-220315-0041 220000457/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG TIÊN

Còn hiệu lực

38004 000.00.18.H56-220316-0001 220000037/PCBMB-TH

QUẦY THUỐC KHOA LÀI

Còn hiệu lực

38005 000.00.18.H56-220316-0003 220000036/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC NHÂN DÂN 2

Còn hiệu lực