STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38006 000.00.19.H29-220315-0035 220000867/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Cụm IVD dấu ấn chức năng tuyến giáp

Còn hiệu lực

38007 000.00.19.H29-220315-0023 220000866/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Bộ xét nghiệm định lượng 17α-OH Progesterone

Còn hiệu lực

38008 000.00.19.H29-220110-0054 220000865/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Hệ thống quản lý vết thương phẫu thuật

Còn hiệu lực

38009 000.00.19.H26-220310-0051 220000720/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỐ 5 LONG TÂM 3

Còn hiệu lực

38010 000.00.19.H26-220310-0039 220000719/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - NHÀ THUỐC THANH BÌNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ STARVISION

Còn hiệu lực