STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38016 000.00.19.H29-220315-0039 220000455/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HTL

Còn hiệu lực

38017 000.00.16.H60-220315-0001 220000013/PCBMB-TQ

QUẦY THUỐC NHUNG THẮNG

Còn hiệu lực

38018 000.00.16.H60-220317-0001 220000012/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC BẢO CHÂU

Còn hiệu lực

38019 000.00.19.H26-220316-0010 220000931/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SEAVITAL PRODUCTS VIỆT NAM Xịt mũi Seavital Ag+

Còn hiệu lực

38020 000.00.16.H60-220317-0002 220000011/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH MÔNG THỊ HỒNG NHUNG

Còn hiệu lực