STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38021 000.00.19.H32-220312-0003 220000013/PCBMB-KH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI KHÁNH HÒA - NHÀ THUỐC AN KHANG KHÁNH HÒA SỐ 3

Còn hiệu lực

38022 000.00.19.H29-220314-0018 220000544/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch vệ sinh

Còn hiệu lực

38023 000.00.19.H32-220312-0002 220000012/PCBMB-KH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI KHÁNH HÒA - NHÀ THUỐC AN KHANG KHÁNH HÒA SỐ 2

Còn hiệu lực

38024 000.00.19.H32-220312-0004 220000011/PCBMB-KH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI KHÁNH HÒA - NHÀ THUỐC AN KHANG KHÁNH HÒA SỐ 4

Còn hiệu lực

38025 000.00.09.H61-220316-0003 220000008/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI VĨNH LONG - NHÀ THUỐC AN KHANG VĨNH LONG SỐ 4

Còn hiệu lực