STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38071 000.00.19.H29-220323-0006 220000592/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 205

Còn hiệu lực

38072 000.00.19.H29-220323-0005 220000591/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 204

Còn hiệu lực

38073 000.00.19.H29-220323-0003 220000590/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 200

Còn hiệu lực

38074 000.00.19.H29-220315-0028 220000589/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY HAGL3

Còn hiệu lực

38075 000.00.19.H29-220328-0010 220000677/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÚC NGỌC DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực