STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38076 000.00.19.H29-220325-0016 220000665/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT Điện cực trống/ kiểm tra K+/Ca++/Cl-

Còn hiệu lực

38077 000.00.19.H29-220325-0011 220000664/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT Điện cực trống/ kiểm tra pH/Na+

Còn hiệu lực

38078 000.00.19.H29-220325-0010 220000663/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT Bộ kit thay thế đường dẫn mô-đun Co-ox

Còn hiệu lực

38079 000.00.19.H29-220325-0005 220000662/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT Cổng nạp mẫu

Còn hiệu lực

38080 000.00.04.G18-220329-0059 220001835/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine

Còn hiệu lực