STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38081 000.00.19.H29-220326-0002 220000674/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT Chất điều chỉnh điện cực

Còn hiệu lực

38082 000.00.19.H29-220324-0018 220000673/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DP HOÀNG KHANG HEALTHCARE XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

38083 000.00.04.G18-220309-0037 220001852/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng thể Immunoglobulin G (IgG) kháng virus Mumps, virus Measles (Rubeola) và virus Varicella-Zoster (VZV)

Còn hiệu lực

38084 000.00.19.H29-220330-0027 220000672/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC AIR-SAT OPC XỊT MŨI

Còn hiệu lực

38085 000.00.18.H20-220326-0001 220000014/PCBMB-ĐT

HỘ KINH DOANH ĐỖ AN THỊNH

Còn hiệu lực