STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38086 000.00.19.H26-220324-0023 220001082/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM THIÊN LỘC PHÁT XỊT HỌNG KEO ONG THELOPHA

Còn hiệu lực

38087 000.00.19.H26-220317-0042 220001020/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Nhiệt kế hồng ngoại

Còn hiệu lực

38088 000.00.19.H26-220325-0026 220001019/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HƯNG THANH Bộ dây thở dùng một lần

Còn hiệu lực

38089 000.00.04.G18-220315-0023 220001832/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH Dây dẫn hướng

Còn hiệu lực

38090 000.00.04.G18-220315-0019 220001831/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH Rọ gắp sỏi

Còn hiệu lực