STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38091 000.00.07.H27-220330-0002 220000052/PCBMB-HT

LÊ THỊ LƯƠNG TOÀN

Còn hiệu lực

38092 000.00.19.H26-220329-0021 220000050/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Á CHÂU nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

38093 000.00.19.H26-220328-0038 220001033/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI Que thử xét nghiệm định tính hCG (Que thử phát hiện thai sớm)

Còn hiệu lực

38094 000.00.19.H26-220329-0007 220001032/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Que nong Amplatz

Còn hiệu lực

38095 000.00.19.H26-220329-0009 220000951/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC QUANG ANH

Còn hiệu lực