STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38111 000.00.19.H26-220328-0029 220001030/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VƯỢNG Máy đo huyết áp kỹ thuật số và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

38112 000.00.19.H26-220328-0030 220001029/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VƯỢNG Máy xông khí dung y tế và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

38113 000.00.19.H26-220330-0082 220001098/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 Xịt họng

Còn hiệu lực

38114 000.00.19.H26-220330-0093 220000949/PCBMB-HN

TRỊNH THỊ HOÀI

Còn hiệu lực

38115 000.00.19.H26-220330-0084 220000948/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC PHƯƠNG LINH

Còn hiệu lực