STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38136 000.00.18.H56-220329-0001 220000047/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC 478

Còn hiệu lực

38137 000.00.19.H29-220328-0021 220001017/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Vật liệu trám bít ống tủy răng.

Còn hiệu lực

38138 000.00.19.H29-220328-0016 220001016/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Vật liệu trám bít ống tủy răng

Còn hiệu lực

38139 000.00.19.H29-220328-0002 220000551/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BLUELIFE SOLUTIONS

Còn hiệu lực

38140 000.00.19.H29-220328-0008 220000550/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG

Còn hiệu lực