STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38141 000.00.19.H29-220330-0014 220000668/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 362

Còn hiệu lực

38142 000.00.19.H29-220405-0071 220000667/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 725

Còn hiệu lực

38143 000.00.19.H15-220406-0001 220000039/PCBMB-ĐL

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TƯ NHÂN KIM CÚC

Còn hiệu lực

38144 000.00.19.H15-220405-0001 220000038/PCBMB-ĐL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1114

Còn hiệu lực

38145 000.00.19.H15-220404-0004 220000037/PCBMB-ĐL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1165

Còn hiệu lực