STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38151 000.00.19.H29-220330-0018 220000664/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 436

Còn hiệu lực

38152 000.00.19.H15-220401-0001 220000033/PCBMB-ĐL

QUẦY THUỐC NGỌC TÂM

Còn hiệu lực

38153 000.00.19.H29-220330-0017 220000663/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 430

Còn hiệu lực

38154 000.00.19.H29-220330-0016 220000662/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 409

Còn hiệu lực

38155 000.00.19.H29-220330-0015 220000661/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 406

Còn hiệu lực