STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38171 000.00.19.H26-220407-0045 220001230/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU THẢO DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO PHÁP ANH Xịt họng

Còn hiệu lực

38172 000.00.19.H29-220329-0025 220000646/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 194

Còn hiệu lực

38173 000.00.19.H26-220409-0011 220001229/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BẢN VIỆT Xịt họng

Còn hiệu lực

38174 000.00.19.H29-220329-0024 220000645/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 179

Còn hiệu lực

38175 000.00.19.H26-220412-0030 220001228/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XOAN TOT Lọ xịt mũi

Còn hiệu lực