STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38186 000.00.19.H29-220324-0021 220000635/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 125

Còn hiệu lực

38187 000.00.19.H26-220406-0075 220001210/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Hệ thống khí y tế trung tâm

Còn hiệu lực

38188 000.00.19.H26-220406-0069 220001459/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HÀ TUYÊN

Còn hiệu lực

38189 000.00.19.H26-220406-0064 220001209/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

38190 000.00.19.H29-220324-0010 220000634/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 112

Còn hiệu lực