STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38191 000.00.19.H26-220406-0049 220001458/PCBMB-HN

THIẾT BỊ Y TẾ LONG BIÊN

Còn hiệu lực

38192 000.00.19.H26-220406-0054 220001457/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HỒNG PHƯỚC

Còn hiệu lực

38193 000.00.19.H29-220324-0009 220000633/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 106

Còn hiệu lực

38194 000.00.19.H29-220323-0034 220000632/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 101

Còn hiệu lực

38195 000.00.19.H26-220405-0079 220001227/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG KHẨU TRANG Y TẾ NANOCARE

Còn hiệu lực