STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38201 000.00.19.H26-220406-0073 220001226/PCBA-HN

VIỆN NGHIÊN CỨU CÁC BÀI THUỐC DÂN TỘC VIỆT NAM XỊT MŨI

Còn hiệu lực

38202 000.00.19.H29-220323-0035 220000630/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 165

Còn hiệu lực

38203 000.00.19.H26-220407-0006 220001455/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN NAM HƯƠNG

Còn hiệu lực

38204 000.00.19.H29-220307-0053 220000629/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 126

Còn hiệu lực

38205 000.00.19.H26-220407-0002 220001206/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Ống thông niệu quản dùng cho tán sỏi qua da

Còn hiệu lực