STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38206 000.00.19.H26-220406-0078 220001205/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Dụng cụ cắt bao quy đầu

Còn hiệu lực

38207 000.00.19.H26-220406-0057 220001204/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Bộ nong thận chuyên dùng cho tán sỏi qua da

Còn hiệu lực

38208 000.00.19.H26-220407-0003 220001203/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Ống thông JJ

Còn hiệu lực

38209 000.00.19.H26-220407-0001 220001202/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Miếng dán phẫu thuật chuyên dùng cho tán sỏi qua da

Còn hiệu lực

38210 000.00.19.H26-220407-0030 220001201/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Sâu máy thở

Còn hiệu lực