STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38211 000.00.19.H26-220407-0019 220001200/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Mặt nạ gây mê

Còn hiệu lực

38212 000.00.19.H26-220407-0020 220001454/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐỨC NAM

Còn hiệu lực

38213 000.00.19.H26-220407-0021 220001453/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DƯƠNG

Còn hiệu lực

38214 000.00.19.H26-220407-0022 220001452/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HOÀNG NGUYÊN

Còn hiệu lực

38215 000.00.19.H26-220407-0023 220001451/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC TRÂM ANH

Còn hiệu lực