STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38216 000.00.19.H29-220405-0075 220000628/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 427

Còn hiệu lực

38217 000.00.19.H29-220330-0049 220000627/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 441

Còn hiệu lực

38218 000.00.19.H26-220407-0024 220001450/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẢO NGỌC

Còn hiệu lực

38219 000.00.19.H26-220407-0026 220001449/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HỒNG HOA 2

Còn hiệu lực

38220 000.00.19.H26-220407-0028 220001448/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG NHI

Còn hiệu lực