STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38221 000.00.19.H26-220407-0027 220001447/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC GIA ĐÌNH

Còn hiệu lực

38222 000.00.19.H26-220407-0034 220001446/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC ĐÔNG NAM Á

Còn hiệu lực

38223 000.00.19.H26-220407-0033 220001445/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐĂNG KHOA

Còn hiệu lực

38224 000.00.19.H26-220404-0100 220001199/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HALICO Dây truyền máu

Còn hiệu lực

38225 000.00.19.H26-220409-0010 220001198/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ HOÀNG MINH Găng phẫu thuật có bột tiệt trùng dùng trong y tế

Còn hiệu lực