STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38226 000.00.19.H26-220407-0032 220001444/PCBMB-HN

LÊ THỊ HẰNG

Còn hiệu lực

38227 000.00.31.H36-220411-0001 220000113/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIỆN TOÀN

Còn hiệu lực

38228 000.00.31.H36-220408-0002 220000112/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC SỐ 37

Còn hiệu lực

38229 000.00.19.H26-220407-0036 220001443/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DNT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

38230 000.00.19.H26-220407-0039 220001442/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC KIM ANH

Còn hiệu lực