STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38231 000.00.19.H26-220405-0038 220001225/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Nhựa ngáng miệng

Còn hiệu lực

38232 000.00.19.H26-220409-0004 220001197/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LAT PHARMA Chai xịt bạc

Còn hiệu lực

38233 000.00.19.H26-220408-0055 220001196/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE Máy trợ thính

Còn hiệu lực

38234 000.00.19.H26-220408-0051 220001195/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ QB Họ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

38235 000.00.19.H26-220408-0015 220001224/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR XỊT KHỚP QUẾ ANH

Còn hiệu lực