STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38236 000.00.19.H26-220315-0037 220001194/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

38237 000.00.19.H29-220408-0025 220001103/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Dây cho ăn

Còn hiệu lực

38238 000.00.19.H29-220408-0023 220001102/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Bông lọc khuẩn

Còn hiệu lực

38239 000.00.19.H29-220408-0044 220001101/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Ống khai mở khí quản

Còn hiệu lực

38240 000.00.19.H29-220407-0004 220000750/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Băng bột

Còn hiệu lực