STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38256 000.00.19.H29-220408-0029 220001099/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Ống thông tiểu

Còn hiệu lực

38257 000.00.19.H29-220408-0015 220001098/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Dây thở Oxy

Còn hiệu lực

38258 000.00.19.H29-220408-0013 220000744/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Túi oxy

Còn hiệu lực

38259 000.00.19.H29-220408-0010 220001097/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Ống đặt nội khí quản (có bóng; không bóng)

Còn hiệu lực

38260 000.00.19.H29-220408-0006 220001096/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Mặt nạ khí dung

Còn hiệu lực