STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38271 000.00.19.H26-220409-0021 220001531/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG NAM

Còn hiệu lực

38272 000.00.19.H26-220411-0003 220001530/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 5G

Còn hiệu lực

38273 000.00.19.H26-220408-0077 220001529/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ THIỆN MINH

Còn hiệu lực

38274 000.00.19.H26-220412-0037 220001528/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HẢI ĐĂNG 3

Còn hiệu lực

38275 000.00.19.H26-220415-0018 220001264/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN OPEN HR Dung dịch xịt miệng

Còn hiệu lực