STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38281 000.00.17.H08-220402-0002 220000007/PCBMB-BĐ

NHÀ THUỐC MÁT TAY 1

Còn hiệu lực

38282 000.00.17.H08-220402-0001 220000006/PCBMB-BĐ

NHÀ THUỐC MÁT TAY- KHÁNH DUY

Còn hiệu lực

38283 000.00.17.H08-220331-0001 220000005/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) Nước muối ưu trương

Còn hiệu lực

38284 000.00.22.H44-220406-0001 220000070/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

38285 000.00.22.H44-220407-0002 220000069/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC SỐ 06- CÔNG TY TNHH Y DƯỢC NGỌC THIỆN

Còn hiệu lực