STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38286 000.00.22.H44-220407-0003 220000068/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC SỐ 07- CÔNG TY TNHH Y DƯỢC NGỌC THIỆN

Còn hiệu lực

38287 000.00.22.H44-220407-0004 220000067/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC SỐ 04- CÔNG TY TNHH Y DƯỢC NGỌC THIỆN

Còn hiệu lực

38288 000.00.22.H44-220412-0001 220000066/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC SỐ 17 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y DƯỢC SKT

Còn hiệu lực

38289 000.00.22.H44-220413-0002 220000065/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC SỐ 102- CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y DƯỢC SKT

Còn hiệu lực

38290 000.00.22.H44-220413-0003 220000064/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC LINH HẰNG

Còn hiệu lực