STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38336 000.00.19.H29-220414-0046 220000838/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phụ trợ dùng để tách chiết

Còn hiệu lực

38337 000.00.19.H29-220409-0012 220000837/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tách chiết ADN/ARN

Còn hiệu lực

38338 000.00.19.H26-220408-0075 220001272/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Mở khí quản

Còn hiệu lực

38339 000.00.19.H29-220409-0011 220000836/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tách chiết ADN/ARN

Còn hiệu lực

38340 000.00.19.H26-220409-0023 220001542/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC A6

Còn hiệu lực