STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38346 000.00.19.H26-220408-0076 220001268/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG Máy phân tích huyết học tự động

Còn hiệu lực

38347 000.00.19.H26-220412-0004 220001541/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THÙY VÂN

Còn hiệu lực

38348 000.00.19.H26-220412-0005 220001540/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TUẤN ANH II

Còn hiệu lực

38349 000.00.19.H26-220409-0012 220001539/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HƯƠNG GIANG 102

Còn hiệu lực

38350 000.00.19.H26-220409-0029 220001538/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HIỀN LINH

Còn hiệu lực