STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38351 000.00.19.H26-220409-0019 220001537/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HẢI ĐĂNG

Còn hiệu lực

38352 000.00.19.H26-220409-0018 220001536/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC VIỆT CƯỜNG

Còn hiệu lực

38353 000.00.19.H26-220409-0026 220001534/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG HÀ

Còn hiệu lực

38354 000.00.19.H26-220412-0022 220001535/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HUỆ VÂN

Còn hiệu lực

38355 000.00.19.H26-220409-0003 220001533/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH MINH ANH PHARMACY

Còn hiệu lực