STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38356 000.00.19.H26-220409-0008 220001532/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC PHƯỢNG 45

Còn hiệu lực

38357 000.00.19.H26-220409-0021 220001531/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG NAM

Còn hiệu lực

38358 000.00.19.H26-220411-0003 220001530/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 5G

Còn hiệu lực

38359 000.00.19.H26-220408-0077 220001529/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ THIỆN MINH

Còn hiệu lực

38360 000.00.19.H26-220412-0037 220001528/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HẢI ĐĂNG 3

Còn hiệu lực