STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38366 000.00.19.H26-211202-0007 220001527/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH

Còn hiệu lực

38367 000.00.17.H08-220403-0002 220000010/PCBMB-BĐ

NHÀ THUỐC MÁT TAY 7

Còn hiệu lực

38368 000.00.17.H08-220403-0001 220000009/PCBMB-BĐ

NHÀ THUỐC MÁT TAY 6

Còn hiệu lực

38369 000.00.17.H08-220402-0003 220000008/PCBMB-BĐ

NHÀ THUỐC MÁT TAY 3

Còn hiệu lực

38370 000.00.17.H08-220402-0002 220000007/PCBMB-BĐ

NHÀ THUỐC MÁT TAY 1

Còn hiệu lực