STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
41 000.00.19.H26-220515-0008 220001587/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

42 000.00.04.G18-220511-0002 220002291/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 26 thông số huyết học

Còn hiệu lực

43 000.00.19.H26-220514-0009 220001586/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Đĩa Petri

Còn hiệu lực

44 000.00.19.H26-220514-0012 220001585/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH Máy Scan phim và đèn trám quang trùng hợp dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

45 000.00.19.H26-220505-0036 220001584/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực