STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
41 000.00.19.H29-240216-0002 240000309/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS 1.Miếng lót bệnh phẩm sinh thiết; 2.Tấm kính thủy tinh dùng để nhuộm mẫu

Còn hiệu lực

42 000.00.19.H29-240216-0003 240000308/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Thiết bị tiền xử lý mẫu (Thiết bị bộc lộ kháng nguyên)

Còn hiệu lực

43 000.00.19.H29-240215-0002 240000378/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Máy rửa và khử trùng dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

44 000.00.19.H29-240124-0002 240000051/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SONG GIANG THUẬN

Còn hiệu lực

45 000.00.18.H24-240207-0002 240000002/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC Theo phụ lục

Còn hiệu lực