STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49191 000.00.10.H31-211029-0001 210000019/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO STARMED Gạc rơ lưỡi, gạc vệ sinh răng miệng

Còn hiệu lực

49192 000.00.22.H44-211102-0002 210000024/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH PHÚ THỌ

Còn hiệu lực

49193 000.00.17.H59-211117-0001 210000003/PCBMB-TV

NHÀ THUỐC HỮU NGHĨA

Còn hiệu lực

49194 000.00.19.H29-210429-0010 210000313/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TBYT SÀI GÒN

Còn hiệu lực

49195 000.00.19.H29-210819-0002 210000314/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VINAMED

Còn hiệu lực