STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49216 000.00.19.H26-211026-0004 210000713/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN PHÁT - EU

Còn hiệu lực

49217 000.00.19.H26-211025-0011 210000710/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49218 000.00.17.H13-211117-0003 210000006/PCBSX-CT

CÔNG TY TNHH MTV SINH HÓA PHÙ SA Bộ kit tách chiết RNA virus

Còn hiệu lực

49219 000.00.19.H26-211020-0005 210001999/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOKYO VIỆT NAM XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

49220 000.00.19.H26-211018-0025 210001977/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROPHARMA VIỆT NAM XỊT MŨI HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực