STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49221 000.00.17.H09-211013-0008 210000056/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TM VÀ DV PHÚ AN PHÁT

Còn hiệu lực

49222 000.00.17.H09-211112-0002 210000120/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN BÌNH AN KHẨU TRANG Y TẾ 4D

Còn hiệu lực

49223 000.00.17.H09-211112-0003 210000121/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN BÌNH AN KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

49224 000.00.17.H13-210922-0005 210000043/PCBMB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 102

Còn hiệu lực

49225 000.00.17.H13-211115-0002 210000045/PCBMB-CT

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM HẰNG

Còn hiệu lực