STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49231 000.00.17.H13-211115-0001 210000046/PCBMB-CT

CÔNG TY CỐ PHẦN TME HEALTHCARE

Còn hiệu lực

49232 000.00.17.H13-211119-0001 210000047/PCBMB-CT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN TẠI CẦN THƠ

Còn hiệu lực

49233 000.00.17.H13-211119-0003 210000048/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH MTV SINH HÓA PHÙ SA

Còn hiệu lực

49234 000.00.19.H29-211110-0002 210000928/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Găng tay cao su y tế có bột

Còn hiệu lực

49235 000.00.19.H29-211114-0008 210000320/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH LITECHCO

Còn hiệu lực