STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49236 000.00.19.H26-211015-0012 210002000/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BROS XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

49237 000.00.16.H23-211109-0001 210000009/PCBMB-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO TẠI HẢI DƯƠNG

Còn hiệu lực

49238 000.00.19.H17-210913-0002 210000037/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH HAVIPHARM ÂU CHÂU

Còn hiệu lực

49239 000.00.43.H48-211106-0001 210000004/PCBA-QNg

CÔNG TY TNHH DP MINH TRÍ Khẩu Trang y tế kháng khuẩn Dược phẩm Xanh

Còn hiệu lực

49240 000.00.12.H19-211123-0002 210000092/PCBMB-ĐN

NHÀ THUỐC TÂM NHÂN ĐỨC BIÊN HÒA

Còn hiệu lực