STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49241 000.00.19.H26-211116-0020 210000703/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SEAMED PTK

Còn hiệu lực

49242 000.00.19.H26-211116-0001 210000704/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XNK AN BÌNH

Còn hiệu lực

49243 000.00.19.H26-211014-0003 210001965/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Máy sấy tiêu bản và phụ kiện

Còn hiệu lực

49244 000.00.19.H26-211112-0020 210000705/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI H&C

Còn hiệu lực

49245 000.00.20.H63-211119-0001 210000005/PCBA-YB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH PHƯƠNG NEW Khẩu trang y tế N95 Rose – TP02

Còn hiệu lực